Er is een lied geschreven 

er is een lied geschreven
in de stilte van de nacht
in het uur dat er geen dromen zijn
en ik op de schemer wacht
er is een lied geschreven
voor hen die wakker zijn
voor wie de slaap niet is gegeven
want de waarheid zingt haar wrang refrein
ja de waarheid zingt haar wrang refrein

voor het kind is het geschreven
dat van zijn onschuld werd beroofd
en wat voor waarde heeft het leven
als je niet meer in jezelf gelooft
voor de vrouwen die door eeuwen
van ontering zijn gegaan
maar hoe hard zij ook schreeuwen
wie de macht heeft blijft onaangedaan
wie de macht heeft blijft onaangedaan

voor de soldaat die niet wil vuren
op de man die voor hem staat
wie weet waren wij ooit buren
speelden wij in dezelfde straat
vereerden wij hetzelfde meisje
en dezelfde voetbalheld
en zongen wij hetzelfde wijsje
en kijk nou hoe het met ons is gesteld
en kijk nou hoe het met ons is gesteld

voor wie er zit gevangen
met als enig strafbaar feit
een levenslang verlangen
een roep om menselijkheid
er is een lied geschreven
voor wie niet zwijgen wou
met gevaar voor eigen leven
aan zichzelf bleven zij trouw
ja aan zichzelf bleven zij trouw

er is een lied geschreven
voor wie heeft liefgehad
voor wie niet heeft opgegeven
voor wie er niet vergat
en hoe vol kuilen ook de wegen
hoe bitter ook de pil
om niet te hebben gezwegen
is waarom ik schrijven wi