verschenen op
    
Dromen van Johanna 2010/Dromen van Johanna, live 2011/Gideons droom 2013
Every Grain Of Sand, Bob Dylan, vertaald

Iedere korrel zand

in het uur van mijn belijdenis
als de zwaarste noodklok slaat
en wie weet het zaad verdrinken zal
waar mijn stroom van tranen gaat
dan trilt een stem na als een snaar
van diep in mij en ver
en werkt zich langs het doodsgevaar
waar wanhoop meester werd

ik ben geen man die bij een misstap
gretig boete doet
maar het is de keten van het lot
die ik, als Kaïn, breken moet
in het brandpunt van het ogenblik
zie ik de meesterhand
in ieder blad dat ritselt
en in iedere korrel zand

o de bloemen van vergetelheid
als het onkruid uit mijn jeugd
woekerden en verstikten zij
inzicht en levensvreugd
de zon schijnt op de treden
van de grote trap der tijd
verlicht het pad en ook de pijn
om verval en ijdelheid

ik zie achter een vensterraam
een verleidelijke gloed
dat ik als ik die kant op ga
mijn naam steeds horen moet
hoe verder ik kom op mijn reis
hoe duidelijker mij het verband
en weet ik iedere vezel telt
en iedere korrel zand

ik ging van dorst naar overvloed
in de treurnis van de nacht
in de driften van een zomerdroom
in de kou van een winterse dag
in de wrange dans van eenzaamheid
vervagend in schemerlicht
in de gebroken spiegel van onschuld
op elk vergeten gezicht

ik hoor de echo van een voetstap
als het ritme van de zee
soms draai ik me om en ben ik alleen
soms loopt er iemand mee
in de weegschaal van de werkelijkheid
balanceer ik op de rand
als iedere mus die vallen kan
als iedere korrel zand