verschenen op
    
Doe Maar, Doe Maar 1979/bonus cd De Neerkant 2017/Doe Maar De eerste jaren, bonus cd bij het boek De Neerkant, 2017

Politiekman

o politiekman
fanatieke politiek
o statistiekman
o ziekman
politiekman statistiekman

poliman litiekman statisman tistiekman didakman taktiekman praattechman techniekman zenuwman zenuwman zenuwman au
zenuwman zenuwman ziekman

o wat een strop
waarom zijn we toch zo dom
o wat een strop
waarom waarom zijn de bananen krom